Usługi dźwigowe. Wymóg podczas budowy – kierownik budowy Zielona Góra.

Decydując się na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego musimy się liczyć z tym, że pewne rzeczy będą nam narzucone przez prawo. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę musimy udać się z dziennikiem budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (właściwego ze względu na miejsce budowy) i złożyć zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych. Do tego zawiadomienia konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego, że kierownik budowy podejmuje się podjęcia tej funkcji na naszej budowie.

 

Kierownik budowy jest osobą niezbędne na prowadzonej budowie. Prowadzi on dokumentację w dzienniku budowy oraz na zakończenie stwierdza, że wszystkie prace zostały zakończone, wykonanie jest zgodne z pozwoleniem na budowę. Podczas budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego może się okazać konieczne skorzystanie z dźwigu. W związku z tym wiele firm oferuje usługi dźwigowe. Mamy możliwość wypożyczyć dźwig w raz z osobą, która posiada uprawnienia i umiejętności do jego obsługi na godziny. W większości Polskich miast (np. Zielona Góra) odnajdziemy firmy zajmujące się wypożyczaniem dźwigów.