BHP dla firm Kraków. Bezpieczeństwo pracy – nadzór BHP Kraków

Każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić dla swoich pracowników bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy. Obowiązek ten podlega kontroli przez uprawnione do tego organy. Nadzór BHP może być wewnętrzny lub zewnętrzny. BHP dla firm najlepiej powierzyć wyspecjalizowanym firmom. Zadba ona o bezpieczeństwo pracowników a my będziemy mieć pewność wypełnienia obowiązków narzuconych nam przez przepisy prawa.

 

Firmy prowadzące nadzór BHP w mieście Kraków w swojej ofercie mają następujące czynności: określanie oceny ryzyka zawodowego, tworzenie instrukcji BHP dla firm, sporządzanie oraz kompletowanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie wymaganych okresowych kontroli stanu BHP, przeprowadzanie dla pracowników wstępnych oraz okresowych szkoleń z zakresu BHP, pilnowanie terminów wymaganych szkoleń oraz ich organizacja, wypełnianie druków wymaganych przez ZUS oraz GUS jak również kart związanych z czynnikami szkodliwymi, reprezentowanie firm przed organami kontroli państwowej, pomoc w interpretacji przepisów dotyczących BHP oraz sposobów ich wypełniania, współdziałanie z lekarzami medycyny pracy, udział w obradach Komisji BHP.