Zagrozenie pozarem proz

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej sięga się go w charakterze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może zawierać różną postać. Najłatwiejsze i nieco skomplikowane modele dają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w tryb ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie pozostało w normalny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są brane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

Multilan ActiveMultilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia że stanowić także mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W efektu bezpośredniego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie zauważalny w formie iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.