Rozwoj przemyslu na wyzynie slaskiej spowodowal zanieczyszczenie powietrza

novitus nano

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym dobrze powstaje ładunków, jakie wymagają zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry oraz tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów mają się firmy, które używają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który zaczynany jest na dowód w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni odkładają się duże liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają stanowisko w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub wybrania mogą stać odcięte od siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki grane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, gdyż może skutkować do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, zaś w powierzchni zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.