Pospiech chirurg zory

Fast Burn Extreme

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów przyjmuje się różne środki gaśnicze. Największym jest właśnie woda. Przecież nie w każdym przykładu można się nią służyć. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba z tego, że ważna ją dawać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie definiuje to, iż nie ważna z niej dysponować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na proponowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Także w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.