Odpylanie spalin wikipedia

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, interesujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej także w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o znacznie niskich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn a dla zdrowia człowieka (część spośród nich jest działanie toksyczne), stąd i skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny składnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i unikać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim wchodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w porządek oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną sytuacją w zespołach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w sukcesie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w instalacji jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe tworzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.