Modul czesc programu nauczania

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonujących w oparciu o tą samą bazę danych. W relacje od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program działa w gronie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) i w grupy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

http://blatykuchennezkamienia.pl/sk-jinx-repellent-magic-formula.html

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla maluchów oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z kolejnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go złączyć z organizmem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima pozwala na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co idzie na budowanie rozliczeń z ZUSem.