Biuro rachunkowe actarius

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje usługi w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te służy na pracę innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a również osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do robienia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a i praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego rodzaju operacje. Moduł Optima jest zupełnie zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszystkie dane potrafią być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Zapewnia to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od pozycji i wzorze firmy można zastosować różne moduły które zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa idzie na zachowanie ksiąg razem z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w duzi zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w styl elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyznę ewidencji środków trwałych, a też wartości prawych i lekkich. Pozwala także na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest tani w grup dużej i wzorze usługowym dostępnym przez internet.